Video: 'Ngày Quyền riêng tư dữ liệu' bắt nguồn từ đâu?

Công nghệ - Ngày đăng : 12:41, 18/02/2021

Việt Báo'Ngày Quyền riêng tư dữ liệu' đang được kỷ niệm chính thức ở Mỹ, Canada, Israel và 47 quốc gia Châu Âu vào 28/1 hàng năm. Năm nay Apple đã chào đón ngày này bằng cuốn tài liệu 'Một ngày của dữ liệu cá nhân'...

Thanh Long