Tải ngay kẻo lỡ: 25 ứng dụng đang miễn phí và 63 ứng dụng khuyến mãi giảm giá dịp Tết Tân Sửu

Công nghệ - Ngày đăng : 18:06, 09/02/2021

Việt BáoTết Tân Sửu đã gần kề, bạn hãy nhanh tay tải về các ứng dụng Android đang khuyến mãi giảm giá hoặc miễn phí sau đây để trải nghiệm trong những ngày Tết. Lưu ý thời gian khuyến mãi có hạn nên bạn phải nhanh lên nhé!

Miễn phí

Ứng dụng

 1. Paint By Numbers Creator Pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 1 ngày nữa
 2. English for all! Pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 4 ngày nữa

Trò chơi

 1. Tale from asdo $4.49 -> Miễn phí; Hết hạn trong 2 ngày nữa
 2. 4Goats Forever $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 3 ngày nữa
 3. Chess Art for Kids (No Ads) - Bagatur Engine $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn trong 4 ngày nữa
 4. Master of Rogues - The Seven Artifacts (roguelike) $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 4 ngày nữa
 5. Yellow Submarine $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 4 ngày nữa
 6. Cooking Speedy Premium: Fever Chef Cooking Games $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 7. Grow Heroes VIP $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 8. Tobrix $2.49 -> Miễn phí; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 9. Archery Master Man-3D $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 10. Save the boy $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 11. Animal Camp - Healing Resort $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 12. Atonement - Dungeon of the Seven Deadly Sins $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 13. Be a Fish - VR Simulator $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 14. Cat Forest : Healing Camp $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 15. Devil Twins: VIP $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 16. Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game! $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 17. Egyptian Pyramids Virtual Reality Roller Coaster $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 18. Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 19. Longest Night:Serial Killer,Horific Haunted Asylum $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 20. Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 21. VR Pirates Ahoy - Underwater Shipwrecks Voyage $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 7 ngày nữa

Gói Icon và tùy biến giao diện

 1. Shortcuts widget - Apps Folder Widget $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 2. Cuticon Drop - Icon Pack $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn trong 6 ngày nữa

Khuyến mãi giảm giá

Ứng dụng

 1. Sun Locator Pro $8.49 -> $3.99; Hết hạn trong 4 giờ nữa
 2. Mushroom Identification $4.99 -> $1.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 3. Pulsar Music Player Pro - Mp3 Player, Audio Player $3.99 -> $2.49; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 4. QuickEdit Text Editor Pro - Writer & Code Editor $2.99 -> $1.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 5. Neutron Audio Recorder $4.99 -> $3.49; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 6. Amazing Wheels Pro (No ads) $5.49 -> $2.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 7. CloudPlayer™ Platinum cloud music player $7.99 -> $5.59; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 8. FTP Server $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 9. Photo Exif Editor Pro - Metadata Editor $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 10. Private DIARY Pro - Personal journal $1.49 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 11. Sendmate [share files using wifi] $2.49 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 12. SSH Server $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 13. Cubasis 3 - Music Studio and Audio Editor $54.99 -> $29.99; Hết hạn trong ? ngày nữa

Trò chơi

 1. Aftermath $5.99 -> $2.49; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 2. Crossword Puzzles (No Ads) $3.99 -> $1.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 3. Denki Blocks! Deluxe $3.99 -> $1.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 4. Eureka Quiz Game Pro (No Ads) $2.99 -> $1.49; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 5. Forget-Me-Not $3.99 -> $1.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 6. Ground Effect Pro XHD $5.99 -> $2.49; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 7. Hard Lines $3.99 -> $1.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 8. Juggle! $2.49 -> $1.49; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 9. Kings Hero 2: Turn Based RPG $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 10. Kiwanuka $3.99 -> $1.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 11. Magnetic Shaving Derby $3.99 -> $1.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 12. Math Addition Subtraction $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 13. She Sees Red - Interactive Thriller $2.99 -> $0.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 14. Spirit $3.99 -> $1.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 15. Spirit XHD $5.99 -> $2.49; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 16. Super Soccer Champs $3.99 -> $1.49; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 17. Super Soccer Champs 2020 $5.99 -> $2.49; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 18. Tennis Champs Returns $5.99 -> $2.49; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 19. TileStorm $3.99 -> $1.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 20. TileStorm: Eggbot's Irish Adventure $3.99 -> $1.49; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 21. TileStorm: Eggbot's Polar Adventure $3.99 -> $1.49; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 22. BATTLESHIP $4.99 -> $3.49; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 23. Clue $3.99 -> $1.49; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 24. Enpuzzled $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 25. Lovecraft's Untold Stories $9.99 -> $3.99; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 26. Monopoly - Board game classic about real-estate! $3.99 -> $2.49; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 27. THE GAME OF LIFE 2 - More choices, more freedom! $3.99 -> $2.49; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 28. THE GAME OF LIFE Vacations $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 29. Trials of H̶a̸r̶mo̷n̷y ~ A Lost Phone Visual Novel $4.73 -> $1.49; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 30. CrossWords 10 Pro $1.59 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 31. Cube Card $2.99 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 32. DRAW CHILLY $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 33. Galaxy Genome $2.49 -> $1.49; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 34. Knight Eternal: Pixel RPG $2.99 -> $1.49; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 35. Knight of Heaven: Finding Light RPG $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 36. Peace, Death! $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 37. Prison Run and Gun $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 38. River Legends: A Fly Fishing Adventure $3.99 -> $2.49; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 39. VGBAnext - Universal Console Emulator $4.99 -> $2.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 40. WHO IS AWESOME $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 41. Meltdown© Premium $4.99 -> $1.99; Hết hạn trong ? ngày nữa

Gói Icon và tùy biến giao diện

 1. Athena Dark Icon Pack - Dark Squircle Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 1 ngày nữa
 2. Athena Icon Pack - Squircle Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 4 ngày nữa
 3. Hera Icon Pack - Circle Icons  $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 4 ngày nữa
 4. Unusual Wallpapers $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
 5. Crispy 3D - Icon Pack $2.49 -> $1.19; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 6. Oxigen Square - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 7. Pixel Ring - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 6 ngày nữa
 8. CRiOS Carbon - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
 9. One UI Fluo - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa

Tuấn Anh