Video: Mã độc tống tiền bộc lộ điểm yếu tiềm ẩn trong giới công nghệ

Công nghệ - Ngày đăng : 16:20, 20/01/2021

Việt BáoMã độc tống tiền phản ánh nhiều lỗ hổng công nghệ trong thế giới thực mà người ta thường lãng quên hay xem nhẹ.

Thanh Long