Tải ngay kẻo lỡ: 50 ứng dụng miễn phí tạm thời và 212 ứng dụng đang giảm giá mạnh dịp Giáng sinh và năm mới

Công nghệ - Ngày đăng : 12:03, 28/12/2020

Việt BáoNhân dịp Giáng sinh và năm mới, có hàng trăm ứng dụng và game đang miễn phí và giảm giá tạm thời trên Google Play. Vì vậy bạn hãy nhanh tay tải về trước khi chúng hết hạn.

Miễn phí

Ứng dụng

 1. Simple Calendar Pro - Agenda & Schedule Planner $1.19 -> Miễn phí; Kết thúc trong 8 tiếng nữa
 2. Simple Contacts Pro - Manage your contacts easily $1.19 -> Miễn phí; Kết thúc trong 8 tiếng nữa
 3. Simple Draw Pro - App for quick & easy sketches $1.19 -> Miễn phí; Kết thúc trong 8 tiếng nữa
 4. Simple File Manager Pro: Organize Data and Folders $1.19 -> Miễn phí; Kết thúc trong 8 tiếng nữa
 5. Simple Notes Pro: To-do list organizer and planner $1.19 -> Miễn phí; Kết thúc trong 8 tiếng nữa
 6. WiFi Signal Strength Meter Pro (no Ads) $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 8 tiếng nữa
 7. Who Use My WiFi - Network Scanner (Pro) $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 1 ngày nữa
 8. Simple Gallery Pro - Photo Manager & Editor $1.19 -> Miễn phí; Kết thúc trong 2 ngày nữa
 9. Gif Me! Camera Pro $1.49 -> Miễn phí; Kết thúc trong 4 ngày nữa
 10. BlackCam Pro - B&W Camera $1.49 -> Miễn phí; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 11. Resize Me! Pro - Photo & Picture resizer $1.49 -> Miễn phí; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 12. Sketch Me! Pro $1.49 -> Miễn phí; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 13. TypIt Pro - Watermark, Logo & Text on Photos $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 14. Alpha Backup Pro $5.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 15. Concert lighter flame $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa

Trò chơi

 1. Package Inc. $4.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 8 tiếng nữa
 2. Railways $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 8 tiếng nữa
 3. Traffix $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 8 tiếng nữa
 4. Defense Zone 3 Ultra HD $2.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 1 ngày nữa
 5. Five Words - A Word Matrix Puzzle Game $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 2 ngày nữa
 6. Bouncy Zoo Escape $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 7. Animal Round $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 8. Bejazzled $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 9. Calc Fast $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 10. Color Defense - Ultimate TD Tower Base Defence $2.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 11. Connect - colorful casual game $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 12. Connect: cute monsters and food. Casual game $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 13. D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 14. Dead Bunker 4 Apocalypse: Zombie Action-Horror $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 15. Galaxy Shooter : Falcon Squad Premium $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 16. Hills Legend: Action-horror $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 17. Manor $3.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 18. Retro Pixel Classic $1.49 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 19. Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 20. Sakura girls Pro: Anime love novel $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 21. Shan Gui $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 22. Surface Trimino: increase the area. Casual game $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 23. The House: Action-horror $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 24. Tomb Hunter Pro $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 25. Winterlore I - A folkloric mystery adventure $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 26. Food Cutter 3D - Cool Relaxing Cooking game $1.49 -> Miễn phí; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 27. Highwind $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 28. Sudoku Samurai $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 29. Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 7 ngày nữa

Bộ Icon và tùy biến

 1. Battery Widget $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 1 ngày nữa
 2. Oscuro Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 2 ngày nữa
 3. Space Clock Live Wallpaper $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 2 ngày nữa
 4. Star X 3D live Wallpaper $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 2 ngày nữa
 5. Cuticon Drop - Icon Pack $1.49 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 6. Volume Slider Like Android P Volume Control $0.99 -> Miễn phí; Kết thúc trong 6 ngày nữa

Khuyến mãi giảm giá

Ứng dụng

 1. Battery Ace $3.49 -> $1.99; Kết thúc trong 7 tiếng nữa
 2. ICF Codes $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 tiếng nữa
 3. Volume Ace $3.99 -> $1.99; Kết thúc trong 7 tiếng nữa
 4. EX Kernel Manager $4.99 -> $2.99; Kết thúc trong 1 ngày nữa
 5. ProShot $4.99 -> $0.99; Kết thúc trong 2 ngày nữa
 6. Screenshot Easy Pro $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 2 ngày nữa
 7. WiFi Analyzer Pro $4.99 -> $3.49; Kết thúc trong 2 ngày nữa
 8. 3D Ball Compass $5.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 9. Atlas Reminder PRO $3.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 10. Auto TTS $9.99 -> $4.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 11. Baggage - Packing list PRO (without ADS) $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 12. Best English Idioms & Phrases (Pro) $3.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 13. BZ Reminder PRO $4.99 -> $2.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 14. Cocktails Guide PRO (more functions without ads) $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 15. Earthquake Network Pro - Realtime alerts $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 16. Golden Hour+ $4.99 -> $2.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 17. IELTS Practice Pro (Band 9) $3.49 -> $1.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 18. Jazz Rock Guitar $5.99 -> $1.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 19. MCPE Backup PRO $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 20. NFC ReTag PRO $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 21. Nova Launcher Prime $4.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 22. Overlays Pro: Floating Apps Launcher $3.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 23. Protect Note Pro $5.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 24. QuickEdit Text Editor Pro - Writer & Code Editor $2.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 25. QuickTune 7 - Forza 7 Tuning Calculator $3.99 -> $2.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 26. QuickTune H4 - Forza Horizon 4 Tuning Calculator $3.99 -> $2.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 27. Search Duplicate File (SDF Pro) $5.19 -> $3.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 28. SSH Server $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 29. Weather Forecast 14 days Pro - Meteored News $3.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 30. World Atlas | world map | country lexicon MxGeoPro $2.00 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 31. App Manager $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 32. Bus Pucela Pro Valladolid Bus $4.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 33. Calligrapher Pro $2.99 -> $1.49; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 34. GPS Waypoints Navigator $10.99 -> $6.49; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 35. Kids Music Classes: 10+ Music Instruments $3.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 36. Math Effect Full $3.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 37. Millimeter Pro - screen ruler, protractor, level $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 38. Password Manager SafeInCloud Pro $7.99 -> $4.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 39. Radio online - Tequila Radio Player PRO $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 40. Rain and Snow Doppler Radar - eRadar HD $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 41. S2TDroid Pro $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 42. Screen Share Tile - Share screenshot from tile $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 43. Weather Forecast Pro (Radar Weather Map) $3.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 44. Weather Pro - Weather Real-time Forecast $4.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Incredibox $4.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 tiếng nữa
 2. Random Adventure Roguelike II $3.49 -> $1.99; Kết thúc trong 1 ngày nữa
 3. Little White Rocket - Relax & calm down in space $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 3 ngày nữa
 4. [Premium] RPG Asdivine Dios $7.99 -> $2.99; Kết thúc trong 4 ngày nữa
 5. RPG Asdivine Hearts $7.99 -> $1.99; Kết thúc trong 4 ngày nữa
 6. [Premium] RPG Asdivine Menace $7.99 -> $2.99; Kết thúc trong 4 ngày nữa
 7. Tomb Toad $3.99 -> $1.99; Kết thúc trong 4 ngày nữa
 8. 1944 Burning Bridges Premium $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 9. Another World $3.99 -> $1.49; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 10. Aporkalypse - Pigs of Doom $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 11. Battle Chasers: Nightwar $9.99 -> $3.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 12. Cyberlords - Arcology $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 13. Daggerhood $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 14. Double Dragon Trilogy $3.49 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 15. Girabox $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 16. Gobliiins Trilogy $3.49 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 17. I Have No Mouth $3.99 -> $1.49; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 18. Legacy of Elaed: RPG $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 19. Little Big Adventure $4.99 -> $1.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 20. Ord. $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 21. Pang Adventures $3.99 -> $1.49; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 22. Panmorphia $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 23. Panmorphia: Enchanted $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 24. R-TYPE II $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 25. Raiden Legacy $5.49 -> $1.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 26. Ravensword: Shadowlands 3d RPG $6.99 -> $1.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 27. Re Village $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 28. Retro Pixel - Hardcore platformer $5.49 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 29. Sanitarium $3.99 -> $1.49; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 30. Super Dynamite Fishing Premium $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 31. The Last Express $4.99 -> $1.99; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 32. This Is the Police 2 $7.99 -> $3.49; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 33. Wonder Boy: The Dragon's Trap $9.99 -> $4.49; Kết thúc trong 5 ngày nữa
 34. 3DCARP $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 35. 3DCARP2 $3.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 36. A Story of a Band $3.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 37. ACE Academy $9.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 38. ArkanoidX - Donate Version $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 39. BATTLESHIP $4.99 -> $1.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 40. Bulb Boy $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 41. Catchphrase Pro - Fun Party Game $12.99 -> $7.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 42. Charlie the Duck $2.99 -> $1.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 43. Clue $3.99 -> $1.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 44. CRAZY CHICKEN strikes back $3.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 45. Crystalline $9.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 46. Defend the Cake $4.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 47. Devyne: Saga (text-based Adventure RPG) $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 48. Dungeon Adventure: Heroic Ed. $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 49. Dungeon Maker $3.99 -> $2.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 50. Dungeon Warfare $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 51. Dungeon Warfare 2 $4.99 -> $1.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 52. Dungeons of Rune $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 53. Ethereal Enigma $9.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 54. Eternal Maze Puzzle Adventure $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 55. FPse64 for Android $3.49 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 56. Galaxy Trader $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 57. Guppy $3.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 58. Hidden Folks $4.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 59. Joe Dever's Lone Wolf Complete $7.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 60. Kaori After Story $4.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 61. Lucy -The Eternity She Wished For- $4.99 -> $2.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 62. LYNE $2.99 -> $1.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 63. My Child Lebensborn $2.99 -> $1.49; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 64. No More Buttons $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 65. OK Golf $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 66. One More Button $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 67. Puppet Pals Paid Version $4.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 68. PUSS! $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 69. Puzlogic $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 70. Quell+ $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 71. ReactionLab 2 - Particle Sandbox $2.77 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 72. Religion inc. God Simulator & Sandbox World Create $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 73. ReturnState $4.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 74. Reventure $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 75. Save the Princess: Text quest $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 76. She Sees Red - Interactive Thriller $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 77. Spirit Roots $4.99 -> $2.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 78. SuperMD Pro (MD/GEN Emulator) $3.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 79. Surviving Titan $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 80. Tale from asdo $4.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 81. The Choice of Life: Middle Ages $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 82. This War of Mine $13.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 83. Three Kingdoms The Last Warlord $9.99 -> $4.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 84. Tobrix $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 85. Type II: Hardcore 3D FPS with TD elements $5.99 -> $1.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 86. Crossword Puzzles (No Ads) $3.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 87. Danmaku Unlimited 2 $3.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 88. Danmaku Unlimited 3 $4.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 89. Data Defense $4.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 90. Devyne: Unknown (Retro Adventure RPG) $3.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 91. Doom & Destiny $4.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 92. Doom & Destiny Advanced $4.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 93. Flockers $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 94. Forgotten Hill Disillusion $5.49 -> $3.49; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 95. Forgotten Places: Lost Circus (Full) $2.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 96. Forgotten Places: Regained Castle (Full) $4.99 -> $2.49; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 97. Frootrees $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 98. Holy Potatoes! A Weapon Shop?! $4.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 99. Human Resource Machine $4.99 -> $2.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 100. Kemono Mahjong $2.99 -> $1.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 101. Learn Music Notes [Teacher Edition] $3.49 -> $2.39; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 102. Little Inferno $4.99 -> $2.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 103. Nanuleu $2.99 -> $1.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 104. Penarium $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 105. Pixel Soldiers: Gettysburg $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 106. Pixel Soldiers: Saratoga 1777 $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 107. Pixel Soldiers: Waterloo $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 108. Quell Zen $3.99 -> $1.49; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 109. RPG Ascendants: Power Rising $3.49 -> $1.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 110. Sheltered $5.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 111. The Escapists 2: Pocket Breakout $6.99 -> $1.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 112. The Eyes of Ara $5.99 -> $2.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 113. The Room: Old Sins $4.99 -> $1.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 114. The Room Three $3.99 -> $1.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 115. Worms 2: Armageddon $5.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 116. Worms 3 $5.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 117. Bloons TD 6 $4.99 -> $0.99; Kết thúc trong ? ngày nữa
 118. Pascal's Wager $6.99 -> $4.99; Kết thúc trong ? ngày nữa
 119. Stardew Valley $7.99 -> $3.99; Kết thúc trong ? ngày nữa

Bộ Icon và tùy biến

 1. Battery Clock $3.99 -> $2.49; Kết thúc trong 7 tiếng nữa
 2. Sheer KWGT $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 2 ngày nữa
 3. Hera Icon Pack - Circle Icons  $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 3 ngày nữa
 4. Arete Icons $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 5. Cuticon Squircle - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 6. Eclectic Icons $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 7. Fluent Icon Pack $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 8. Flux - Substratum Theme $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 9. Flux White - Substratum Theme $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 10. Ineclectic - Material Design Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 11. iPear 14 - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 12. iPear 14 - Round Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 13. iPlum Black - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 14. iPlum Black - Round Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 15. JKD-PSV01 theme for KLWP $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 16. Killa Icons - Adaptive Icon Pack $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 17. Liv Dark - Poweramp v3 Skin $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 18. Liv Dark - Substratum Theme $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 19. Liv White - Poweramp v3 Skin $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 20. Liv White - Substratum Theme $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 21. OneUI 3 Black - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 22. OneUI 3 Black - Round Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 23. OneUI 3 - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 24. OneUI 3 - Round Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 25. OneUI 3 White - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 26. OneUI 3 White - Round Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 27. OneUI Horux Black - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 28. OneUI Horux Black - Round Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 29. Rigoletto - Squircle Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 6 ngày nữa
 30. Battery Saving Digital Clocks Live Wallpaper Pro $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 31. Bubblegum: Glyphs $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 32. Bubblegum Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 33. Crispy HD Vintage - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 34. Drawon - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 35. Earth Planet 3D Live Wallpaper Pro $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 36. Envy Icons $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 37. Falling Money 3D Live Wallpaper Pro $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 38. Linebit - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 39. Lucent KWGT - Translucence Based Widgets $1.45 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 40. Nidji Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 41. Parallax 3D Live Wallpaper Pro $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 42. Pixurr Wallpapers - 4K, HD Walls & Backgrounds $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 43. Rounded - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 44. Ruggon - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 45. Ruzits 2 Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 46. Ruzits 3 Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 47. Sliced Icon Pack $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 48. Vion - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa
 49. Worst: Icon Pack $1.99 -> $0.99; Kết thúc trong 7 ngày nữa

Tuấn Anh