Hướng dẫn đặt video làm hình đại diện Facebook

Thủ thuật - Ngày đăng : 10:34, 30/05/2021

Để đặt video làm avatar, người dùng cần thực hiện trên ứng dụng Facebook dành cho nền tảng iOS hoặc Android. Nền tảng Facebook trên máy tính chưa hỗ trợ tính năng này.

Thời gian gần đây, Facebook bắt đầu hỗ trợ làm hình đại diện (avatar) bằng video thay vì bằng ảnh thông thường. Chức năng này khá thu hút người dùng. Nhưng để thực hiện đặt video làm avatar, người dùng cần làm trên ứng dụng Facebook dành cho nền tảng iOS hoặc Android; nền tảng máy tính chưa hỗ trợ.

Hướng dẫn làm avatar video Facebook

Để thay avatar Facebook trên ứng dụng di động, người dùng vào trang cá nhân rồi bấm biểu tượng camera dưới góc phải hình đại diện.

Hướng dẫn đặt video làm hình đại diện Facebook
Để thay avatar Facebook trên ứng dụng di động, người dùng vào trang cá nhân rồi bấm biểu tượng camera dưới góc phải hình đại diện.

Người dùng thường sẽ có 2 lựa chọn, hoặc quay video mới, hoặc tải lên video từ trong điện thoại...

Hướng dẫn đặt video làm hình đại diện Facebook
Người dùng thường sẽ có 2 lựa chọn, hoặc quay video mới, hoặc tải lên video từ trong điện thoại...
Hướng dẫn đặt video làm hình đại diện Facebook
Phiên bản Facebook iOS chỉ hỗ trợ tải lên video từ trong điện thoại...

Với video hình đại diện, người dùng có thể cắt bớt độ dài, xén bớt khung hình, thêm một chút hiệu ứng, rồi bấm nút "Lưu" để hoàn tất.

Hướng dẫn đặt video làm hình đại diện Facebook
Với video hình đại diện, người dùng có thể cắt bớt độ dài, xén bớt khung hình...
Hướng dẫn đặt video làm hình đại diện Facebook
Người dùng có thể thêm một chút hiệu ứng, rồi bấm nút "Lưu" để hoàn tất.