Hôm nay, dự án Cát Linh - Hà Đông được cấp chứng nhận an toàn

Xã hội - Ngày đăng : 12:09, 28/04/2021

Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được cấp chứng nhận an toàn hệ thống do đơn vị tư vấn của Pháp (ACT) vào hôm nay 28/4.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đường sắt, tổng thầu và tư vấn giám sát đã hoàn thành công tác nghiệm thu công trình và đang thực hiện kiểm đếm, chuyển giao hồ sơ cũng như các công việc để bàn giao với Công ty Metro Hà Nội.

Đơn vị tư vấn đánh giá an toàn hệ thống dự kiến cấp chứng nhận an toàn vào ngày 28/4 và chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường sắt chịu trách nhiệm toàn bộ về 16 khuyến cáo mà tư vấn ACT đưa ra", văn bản của bộ GTVT nêu và khẳng định đến nay dự án đã đủ điều kiện để Hội đồng kiểm tra nhà nước xem xét, ban hành thông báo kiểm tra cuối cùng làm cơ sở bàn giao theo quy định.

Đồng thời, sau khi có chứng nhận an toàn hệ thống của tư vấn ACT, chủ đầu tư sẽ nghiệm thu hoàn thành dự án.

Trong báo cáo gửi Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về hoàn thành thi công xây dựng công trình Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, Bộ Giao thông vận tải cho biết, hiện nay, dự án đã hoàn thành công tác vận hành toàn hệ thống từ cuối 2020. Sau đó tổng thầu đã phối hợp cùng với Metro Hà Nội duy trì chạy 2 đôi tàu trên tuyến để tiếp tục kiểm tra, đánh giá tính ổn định của hệ thống thiết bị và nâng cao sự thuần thục cho các nhân sự tham gia vận hành.

Hôm nay, dự án Cát Linh - Hà Đông được cấp chứng nhận an toàn  - 1

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được ACT cấp chứng nhận an toàn hệ thống vào hôm nay 28/4.

Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để báo cáo giải trình 16 khuyến cáo mà tư vấn ACT nêu tại báo cáo số 13.

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai thực hiện theo khuyến cáo thứ 3 do tư vấn ACT khuyến nghị, đồng thời thống nhất với UBND TP Hà Nội về việc bổ sung nhân sự để tiếp nhận vận hành dự án làm cơ sở xem xét phê duyệt bổ sung vào quy trình vận hành khai thác.