Vì sao chưa phải giáo sư nhưng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước?

Giáo dục - Ngày đăng : 06:42, 27/05/2021

Việt BáoThành viên Hội đồng GS Nhà nước phải có chức danh giáo sư nhưng chưa phải giáo sư vẫn được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước?

Ngày 25/5, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 770/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT PGS.TS Nguyễn Kim Sơn.

Cũng theo Quyết định 37, ở điều 13, Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2021; thay thế khoản 1, Điều 2 Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước quyết định bổ nhiệm các Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước và xem xét điều chỉnh, bổ sung thường xuyên hàng năm.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Giáo sư Nhà nước là 5 năm. Thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước tham gia không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký làm việc theo chế độ chuyên trách.

Vấn đề đặt ra là trong điều 17 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ký ngày 31/8/2018 về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS thì thành viên Hội đồng GS Nhà nước phải có chức danh giáo sư, trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trong trường hợp này Bộ trưởng Bộ GD-ĐT mới chỉ là phó giáo sư nên việc ông Nguyễn Kim Sơn – Bộ trưởng Bộ GD-ĐT được bổ nhiệm chức danh Hội đồng GS Nhà nước theo diện “trường hợp khác”. 

Bởi cũng theo Quyết định 37, ở điều 13, Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Minh An (t/h)