Trường học TP.HCM dừng tổ chức hoạt động ngoại khóa

Xã hội - Ngày đăng : 20:21, 04/05/2021

Từ nay đến hết năm học 2020-2021 các trường ở TP.HCM không tổ chức các hoạt động đông người, ngoại khóa. Tập trung tổ chức kỳ kiểm tra học kỳ II và kết thúc năm học theo tiến độ đã ban hành.

Cuối giờ chiều nay, Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục yêu cầu các trường học tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, dùng bị hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trường học TP.HCM dừng tổ chức hoạt động ngoại khóa
Các phòng GD-ĐT rà soát và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc cài đặt và cập nhật ứng dụng “An toàn Covid" vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần và đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Đảm bảo 100% đơn vị cài đặt và cập nhật vào ứng dụng. Từ nay tới hết năm học, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, hoạt động giáo dục ngoài lớp học. Tập trung tổ chức tốt kỳ kiểm tra học kỳ II và kết thúc năm học 2020-2021 theo kế hoạch thời gian năm học đã ban hành.

Thực hiện việc báo cáo số liệu về đối tượng F0, F1, F2 và người di chuyển ra vào TP.HCM, cập nhật trước 12h mỗi ngày.