Có những cách nào đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học?

Giáo dục - Ngày đăng : 16:17, 19/04/2021

Việt BáoTheo Bộ GD&ĐT thí sinh đăng ký xét tuyển vào trình độ đại học hoặc cao đẳng giáo dục mầm non được chọn một trong hai phương thức.

Đăng ký trực tiếp

Thí sinh đăng ký trực tiếp tất cả thông tin trên phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (phiếu ĐKDT) và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 (phiếu ĐKXT). Thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi điểm thu nhận hồ sơ đã cập nhật thông tin của thí sinh vào cơ sở dữ liệu trong thời gian quy định.

Đăng ký trực tuyến

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến và có thể điều chỉnh nhiều lần thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo thời gian quy định.

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh được điều chỉnh ĐKXT tối đa 3 lần trong thời gian quy định.

Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu: thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh.

Nếu điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên: thí sinh phải khai chính xác thông tin trên phụ lục 2 (phiếu điều chỉnh bổ sung nguyện vọng ĐKXT vào đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non và điều chỉnh sai sót thông tin thí sinh). 

Phiếu này nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sau đó sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh (sau khi cán bộ điểm thu nhận hồ sơ cập nhật thông tin bổ sung số nguyện vọng của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh). 

Thí sinh cần lưu ý ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo đúng quy định của cơ sở đào tạo. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Cán bộ các điểm thu nhận hồ sơ cập nhật chính xác các thông tin vào Cổng thông tin tuyển sinh, trường hợp nhập sai thông tin so với phiếu trên thì phải liên hệ thí sinh để điều chỉnh lại và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh.

Các trường THPT sẽ được chỉ đạo mở phòng máy tính có mạng Internet để thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.

Những thí sinh không có máy tính, mạng Internet có thể đăng ký trực tiếp trên phiếu ĐKDT và ĐKXT phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm thu nhận hồ sơ sẽ giúp các em nhập thông tin vào hệ thống.

Minh An