TP.HCM yêu cầu thực hiện giãn cách khi kiểm tra học kỳ I

Xã hội - Ngày đăng : 12:51, 08/12/2020

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường phải tổ chức giãn cách khi kiểm tra học kỳ I tập trung. Học sinh thuộc trường hợp cách ly sẽ được kiểm tra học kỳ sau khi hoàn thành cách ly.
Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn các trường tổ chức dạy học và tổ chức kiểm tra đánh giá học kỳ I phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, để phòng dịch Covid-19, nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học do có diện F1, F2 trong trường phải đi cách ly, xét nghiệm Covid-19. Một số trường học sau 1 tuần nghỉ đã đón học sinh trở lại nhưng một số trường vẫn tiếp tục nghỉ.

TP.HCM yêu cầu thực hiện giãn cách khi kiểm tra học kỳ I
Học sinh TP.HCM (ảnh: Thanh Tùng)

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường phải tổ chức rà soát, khai báo y tế, triển khai các công tác phòng dịch trong hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục theo quy định.

Thực hiện bổ sung, điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục của giáo viên trong học kỳ I phù hợp với việc áp dụng các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường sử dụng hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo giáo viên, học sinh tạm dừng đến trường nhưng không gián đoạn việc dạy và học.

Hiệu trưởng phải rà soát điều chỉnh kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kỳ I phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Thực hiện giãn cách khi tổ chức kiểm tra đánh giá tập trung, thời gian từ ngày 14/12/2020 - 5/1/2021. Khuyến khích trường tổ chức tập huấn và giao quyền chủ động kiểm tra định kỳ cho giáo viên, không tổ chức kiểm tra vào ngày 25/12).

Đối với trường hợp học sinh thuộc đối tượng cách ly thì phải tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kỳ khi học sinh hoàn thành cách ly theo quy định. Việc đánh giá xếp loại học sinh thuộc diện này được thực hiện sau khi hoàn thành  kiểm tra đánh giá cuối kỳ.