Photoshop trên iPad có thêm loạt tính năng mới

Photoshop trên iPad có thêm loạt tính năng mới

Đây là các tính năng được đưa từ phiên bản Photoshop đầy đủ dành cho máy tính, trong đó bao gồm cây cọ vẽ cho phép tinh chỉnh các viền cạnh của vùng chọn (refine edge brush) và công cụ xoay bảng vẽ (rotate canva).