H&M ra mắt bộ sưu tập có nguồn gốc tái chế

H&M ra mắt bộ sưu tập có nguồn gốc tái chế

H&M ra mắt bộ sưu tập (BST) Mùa Xuân 2020 để duy trì cam kết của nhãn hàng đối với một tương lai bền vững hơn cho thời trang. Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập đều sử dụng toàn bộ hoặc một phần từ chất liệu có nguồn gốc tái chế hoặc bền vững.