Thứ Sáu, 05/03/2021, 20:55 (GMT+7) | Điểm tin:
Phôi thai đông lạnh được bao lâu?

Phôi thai đông lạnh được bao lâu?

Năm 1992, cô Tina Gibson mới gần 2 tuổi. Khi đó một cặp vợ chồng đã hiến tặng các phôi thai cho một bệnh viện ở Midwest, Mỹ. Những phôi này được cất giữ bằng kỹ thuật đông lạnh.