phát triển bền vững

Hoàn thiện pháp luật đất đai: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên số
7 ngày trước Bất động sản
Việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất đòi hỏi phải có một tầm nhìn dài hạn và tuân thủ các nguyên tắc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO