Phát huy vai trò quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

17/05/2022, 16:37

Vai trò của quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên.

Phát huy vai trò Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 1.

Hội thảo "Vai trò của quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay" - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ngày 17/5, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng), Ban Chỉ đạo 35, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học "Vai trò của quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay".

PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 khẳng định: Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận trực tiếp cho mọi hoạt động của quân đội, đảm bảo cho công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc luôn đi đúng hướng, sát yêu cầu nhiệm vụ.

Hội thảo "Vai trò của quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay" tiếp tục chỉ ra những nội dung quan trọng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực tiễn và giải pháp phát huy vai trò của quân đội trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, giải pháp; quán triệt, vận dụng và tích hợp nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội trên từng lĩnh vực công tác, nhất là trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các nhà trường quân đội.

TIN LIÊN QUAN
  • Tuổi trẻ cần chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

    Tuổi trẻ cần chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

  • Ra mắt Tủ sách ‘Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng’

    Ra mắt Tủ sách ‘Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng’

  • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Tại hội thảo, đã có hơn 100 bài tham luận được gửi đến. Các tham luận đều khẳng định đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, hội thảo tập trung phân tích và khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ, phát triển và vận dụng đúng đắn những giá trị của Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Khẳng định quân đội luôn là lực lượng đi đầu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các tham luận tại hội thảo khẳng định để phát huy vai trò của quân đội trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tập trung thực hiện tốt các vấn đề quan trọng.

Quảng cáo

Đó là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Nhật Nam


Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy vai trò quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
vietnam.vn