Thứ Tư, 03/03/2021, 12:54 (GMT+7) | Điểm tin:
Gần tết lại nhớ nội, ngoại

Gần tết lại nhớ nội, ngoại

Tết về, hãy đến thăm ông bà. Có thể mắt ông đã kèm nhèm. Có thể bà đã nhớ nhớ quên quên, không còn nhận ra đứa cháu ngồi bên cạnh.