First News sẽ xuất bản hồi ký của cựu Tổng thống Obama

First News sẽ xuất bản hồi ký của cựu Tổng thống Obama

Hồi ký A Promised Land (Tạm dịch: Miền đất hứa) được phát hành 3 triệu bản tại Mỹ trong lần xuất bản đầu tiên. Tại Việt Nam cuốn sách này sẽ được First News – Trí Việt phát hành và ra mắt độc giả trong thời gian sớm nhất.