Tại sao chúng ta nổi da gà?

Tại sao chúng ta nổi da gà?

Tất cả chúng ta đều biết nổi da gà là gì, nhưng tại sao con người lại tiến hóa để có phản ứng vật lý dường như vô nghĩa này với cái lạnh? Nghiên cứu mới có thể đã có câu trả lời.