Gần 160.000 tài khoản Nintendo bị hacker tấn công

Gần 160.000 tài khoản Nintendo bị hacker tấn công

Doanh số Nintendo tăng cao trong thời gian người dân thực hiện chính sách giãn cách xã hội, ở nhà chống dịch. Tuy nhiên, công ty cũng trở thành đích nhắm của hacker và kết quả là gần 160.000 tài khoản Nintendo Network ID đã bị đột nhập.