Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 2.2023

28/01/2023 10:18

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1.2, còn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM là từ ngày 16.2.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ cho mùa tuyển sinh năm 2023. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho biết sẽ nhận hồ sơ xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của thí sinh từ ngày 1.2 đến ngày 25.3.

Nhà trường quy định tổng điểm trung bình 5 học kỳ của thí sinh xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. Ngoài ra, tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển ở học kỳ 1 lớp 12 của thí sinh cũng cần đạt từ 18 điểm trở lên.

Từ ngày 16.2 đến 30.4, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM nhận hồ sơ xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ hoặc xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường là tổng điểm trung bình năm lớp 12 các môn thí sinh dùng trong tổ hợp môn xét tuyển và tổng điểm trung bình 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đều phải từ 18 điểm trở lên.

Từ ngày 15.4 đến hết 16h30 ngày 12.7, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM sẽ nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12. Nhà trường quy định ngưỡng nhận hồ sơ - tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển - của thí sinh tối thiểu phải bằng 21 điểm.

Riêng ngành Dược học, ngưỡng nhận hồ sơ của trường tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu mà thí sinh cần đạt là 24 điểm; bên cạnh đó, thí sinh phải có học lực năm lớp 12 xếp loại giỏi.

Trước Tết Nguyên đán, nhiều trường đại học cũng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh 2023 theo phương thức xét học bạ. Trường nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12; hoặc theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ ngày 3.1 đến ngày 31.3.

Khi xét tuyển thí sinh phải có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). Với phương thức xét tuyển học bạ 3 học kỳ, tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển của thí sinh cũng phải đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển học bạ sẽ dựa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Ngoài đợt đầu, trường tổ chức 7 đợt xét tuyển khác theo phương thức xét học bạ, kéo dài đến ngày 15.9.

Từ ngày 6.1, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhận hồ sơ xét tuyển năm 2023 cho 40 chương trình đào tạo. Phương thức xét tuyển của trường là xét học bạ theo tổng điểm 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

Ngày 7.1, Trường Đại học Văn Hiến thông báo xét tuyển học bạ đợt 1 theo 4 hình thức, bao gồm: Xét tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12); xét tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12); xét tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ lớp 12; và xét tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của thí sinh.

Thời gian xét tuyển đợt 1 của trường kéo dài đến hết ngày 30.5.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 2.2023
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO