Thứ Ba, 11/05/2021, 00:51 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Vợ không buồn gọi khi chồng đi nhậu

    Cuộc nhậu sương sương, chuyện trên trời dưới đất đang rôm rả thì điện thoại mọi người bắt đầu đổ chuông. Giờ này chỉ có vợ gọi thôi, bạn tôi cười.