Thứ Tư, 12/05/2021, 09:30 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Băn khoăn khi "nhặt sạn" sách giáo khoa mới

    Nhiều ý kiến từ các nhà sư phạm đánh giá cả 5 bộ sách mới đều tốt hơn, đẹp hơn! Chương trình 5 bộ sách mới đang là bước tiến lớn trong công cuộc đổi mới của giáo dục, bước tiến này cần được bảo vệ bằng sự công tâm của tất cả chúng ta.