nhân sự

Chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị
Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO