Áo hợp pháp hóa quyền trợ tử

Áo hợp pháp hóa quyền trợ tử

Các Thẩm phán của Tòa án hiến pháp Áo mới đây đã bãi bỏ luật cấm trợ tử, các giám mục Công Giáo tại nước Áo coi hành động này là một bước ngoặt lịch sử.