Dấu chân trên cát

Dấu chân trên cát

“Dấu chân trên cát” là tác phẩm được dịch giả Nguyên Phong phóng tác kể về xã hội Ai Cập thế kỷ thứ XIV trước CN, qua lời kể của nhân vật chính - Sinuhe.
Đường mây trong cõi mộng

Đường mây trong cõi mộng

Hé lộ bí ẩn cuộc đời của vị thánh tăng có công lớn trong hoằng pháp phật giáo. Vị Thánh tăng khai sáng Thiền tông, Tịnh độ tông, nhưng bị lưu đày 18 năm ròng rã.
Cuộc chấn hưng phật giáo của hòa thượng Hư Vân

Cuộc chấn hưng phật giáo của hòa thượng Hư Vân

“Đường mây trên đất hoa” là bản ghi chép đầy đủ, công phu về cuộc đời của Hòa thượng Hư Vân, người có công lớn trong việc chấn hưng Phật giáo trong những năm loạn lạc, biến động lịch sử.