CLB Quảng Nam xin dừng V-League 2020

CLB Quảng Nam xin dừng V-League 2020

CLB Quảng Nam vừa gửi công văn đến ban điều hành V-League 2020 đề nghị kết thúc giải sớm, không tổ chức phần còn lại của mùa giải.