Thứ Hai, 19/04/2021, 02:51 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Nguồn gốc vàng trong vũ trụ từ đâu?

    Các nhà khoa học đã đề xuất những vụ va chạm hai sao neutron có thể đã lấp đầy Hệ Mặt trời của chúng ta bằng vàng, nhưng nghiên cứu mới đã đặt dấu hỏi về quan điểm này.