Thứ Tư, 21/04/2021, 07:00 (GMT+7) | Điểm tin:

Hơn 1.700 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ bị xử lý tiền ký quỹ

Thứ Hai, 21/09/2020, 11:16 (GMT+7)
1.750 lao động Việt Nam ở Hàn Quốc ở lại Hàn Quốc trái phép, hoặc bỏ trốn khỏi nơi làm việc cần liên hệ lại với cơ quan chức năng nếu không sẽ bị xử lý khoản tiền ký quỹ 100 triệu đồng.

Theo Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc về kết quả chấp hành hợp đồng lao động tại Hàn Quốc của người lao động và công tác rà soát tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình EPS, cả nước hiện có 1.750 lao động ở lại Hàn Quốc trái phép, hoặc bỏ trốn khỏi nơi làm việc.

Trung tâm lao động ngoài nước đã gửi thông báo tới các Sở LĐ-TB&XH ở các địa phương nơi 1.750 lao động trên đăng ký hộ khẩu thường trú.

Đồng thời, Trung tâm đã đăng thông báo danh sách các lao động thuộc diện xác minh thông tin chấp hành hợp đồng để xử lý khoản tiền ký quỹ 100 triệu đồng trên trên website của trung tâm: http://colab.gov.vn.

Từ lúc thông báo tới nay đã hơn 40 ngày kể từ khi thông báo, người lao động nêu trên không có phản hồi khác về Trung tâm Lao động ngoài nước.

Căn cứ theo Quyết định 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, Trung tâm sẽ thực hiện các thủ tục để xử lý khoản tiền ký quỹ của những lao động này.

Tuy nhiên, để đảm bảo xử lý chính xác, chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi người lao động, Trung tâm Lao động ngoài nước tiếp tục tiếp nhận các thông tin phản hồi về quá trình chấp hành hợp đồng lao động tại Hàn Quốc của người lao động thuộc danh sách nói trên.

Thông tin phản hồi và các tài liệu liên quan đề nghị gửi về Trung tâm trước ngày 21/09/2020 theo địa chỉ:

Tại Việt Nam: Trung tâm Lao động ngoài nước - địa chỉ: số 1 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội; Điện thoại: 024.7303.0199 máy lẻ: 113; 117; 119

Tại Hàn Quốc: Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS tại Hàn Quốc; điện thoại: 02.3936868.

Sau thời hạn nêu trên, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tiến hành xử lý khoản tiền ký quỹ của người lao động theo quy định.

Quy trình xử lý tiền ký quỹ

Theo Quyết định 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) của người lao động được xử lý trong các trường hợp sau:

Người lao động bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo Hợp đồng lao động (kể cả bỏ trốn ngay sau khi đến Hàn Quốc).

Người lao động ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn) và hết hạn cư trú.

Đối với khoản tiền không vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ, tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) của người lao động được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi người lao động đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.

Đối với khoản tiền vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ, tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) của người lao động được xử lý theo thứ tự 2 bước, như sau:

Trả khoản vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng Chính sách xã hội đối chiếu việc trả nợ vay của người lao động và khấu trừ nợ từ tài khoản ký quỹ của người lao động).

Chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi người lao động đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc số tiền còn lại sau khi trả nợ vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

No data was load in this action.
No data was load in this action.