Rượu ba kích liệu có hại hay có lợi?

Rượu ba kích liệu có hại hay có lợi?

Theo dân gian rượu ba kích tác dụng bổ thận, điều trị xuất tinh sớm, màu rượu tím rất đặc trưng nhưng tuy nhiên rượu ba kích không phải ai cũng dùng được, nhất là khi uống rượu anh em thường do vui mà uống quá chén.