Người dân có thể xin số định danh cá nhân ở đâu?

Minh Hương | 03/01/2022, 15:59

Ông Nguyễn Đức hỏi: Tôi bán nhà ở quê lên thành phố Hà Nội tạm trú sinh sống. Tôi không biết đơn vị nào cấp số định danh cá nhân. Vậy tôi phải xin cấp số định danh ở đâu?

Luật sư Nguyễn Phương - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về số thẻ căn cước công dân như sau:

2. Số thẻ căn cước công dân là số định danh cá nhân.

Điều 5 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31.12.2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 quy định về thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

1. Số căn cước công dân, số định danh cá nhân đã có trong Giấy khai sinh là số định danh cá nhân của công dân; các trường hợp công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân, Giấy khai sinh đã có số định danh cá nhân thì sử dụng thông tin về số căn cước công dân, số định danh cá nhân trong Giấy khai sinh và các thông tin trên thẻ căn cước công dân, Giấy khai sinh để tiến hành các giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Khi công dân có yêu cầu được thông báo về số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân hoặc người đại diện hợp pháp của công dân yêu cầu Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú cấp văn bản thông báo.

3. Mẫu Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) được in trực tiếp từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công dân sử dụng Thông báo này để chứng minh nội dung thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quảng cáo

Như vậy, số thẻ căn cước công dân là số định danh cá nhân, bạn có thể xem mã số định danh cá nhân trong thẻ căn cước công dân.

Trường hợp chưa có mã số định danh cá nhân trong thẻ căn cước công dân và Giấy khai sinh bạn có thể liên hệ với Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú để được cấp văn bản thông báo về mã số định danh cá nhân.

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân có thể xin số định danh cá nhân ở đâu?
vietnam.vn