nghi quyet so 41

Sửa đổi, bổ sung một số điều về cho vay lại vốn vay ODA
6 tháng trước Thị trường
Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn