Nghệ An: Ngân sách chi cho hoạt động bảo vệ môi trường hơn 211 tỷ đồng

Đình Tiệp| 29/12/2021 17:12

Theo thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, năm 2021, ngân sách nhà nước chi cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường toàn tỉnh này là 211.030.000.000 đồng chiếm 1,2% so với tổng chi ngân sách địa phương.

Theo đó, năm 2021, ngân sách Nhà nước chi cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường toàn tỉnh là 211.030.000.000 đồng chiếm 1,2% so với tổng chi ngân sách địa phương; kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đã được bổ sung thêm cho các địa phương có khai thác mỏ và thủy điện, địa phương cao nhất 5 tỷ, thấp 3 tỷ và thấp nhất là 2 tỷ; trong dự toán đã nâng tỷ lệ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các huyện, các địa phương.

Như vậy, tỷ lệ ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường đã đáp ứng theo quy định là 1% tổng chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, so với năm 2020, tỷ lệ ngân sách nhà nước chi cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường giảm xuống 0,11%. Việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp được phân bổ theo nguyên tắc ưu tiên để bố trí cho các nhiệm vụ, đề án, dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và bố trí thanh toán, trả nợ; đồng thời phân bổ các nhiệm vụ, đề án, dự án đã có chủ trương phê duyệt, có tính chất cấp bách, cần thiết và có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội như: đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, xác định giá đất cụ thể, quản lý, bảo vệ và phát triển các nguồn nước, xử lý ô nhiễm môi trường đặc biệt là xử lý các điểm tồn lưu hóa chất thuốc bảo vệ thực vật.

Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường toàn tỉnh Nghệ An là 211.030.000.000 đồng chiếm 1,2% so với tổng chi ngân sách địa phương

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường được bố trí 63.190.000.000 đồng, còn lại được phân bố cho các đơn vị khác (như Sở Công Thương ngân sách cho hoạt động tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường: 40.000.000 đồng,…)

Số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản năm 2021 thu được 26.434.000.000 đồng (của 204/212 dự án thực hiện ký quỹ, đạt tỷ lệ 96,2%), nâng tổng số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường lên 207.819.611.058 đồng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Ngân sách chi cho hoạt động bảo vệ môi trường hơn 211 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO