Thứ sáu, 25/06/2021 20:07 | Điểm tin:

Bà Nguyễn Thị Hồng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thứ năm, 12/11/2020 13:06
Bà Nguyễn Thị Hồng là nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu tiên từ năm 1951 đến nay. Bà cũng là thành viên nữ duy nhất trong Chính phủ thời điểm này.
Sáng nay (12/11), Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường báo cáo Quốc hội kết quả kiểm phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ.

Kết quả: 467 ĐBQH, chiếm 97,08% tán thành phê chuẩn Bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 5 ĐBQH không đồng ý, chiếm 1,03%

Tuyệt đại đa số ĐBQH bỏ phiếu thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Nguyễn Thị Hồng là nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu tiên trong 15 đời Thống đốc kể từ khi thành lập vào năm 1951 cho đến nay.

Hôm qua (11/11), Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với ông Lê Minh Hưng.