Các bước nCoV tấn công tế bào người

Các bước nCoV tấn công tế bào người

Virus phủ đầy gai xâm nhập vào tế bào dễ tổn thương, sau đó giải phóng ARN, kiểm soát tế bào và tạo bản sao mới trong cơ thể người. Đồ họa: New York Times.