năm 2045

Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận 45-KL/TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO