Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính thế nào?

Minh Hương| 03/07/2022 18:42

Ông Văn Tuyến hỏi: Tôi sẽ nghỉ hưu vào ngày 12.3.2023, có 33 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Vậy, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của tôi được quy định thế nào? Cách tính lương hưu ra sao?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Ông đã có 33 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội nên khi nghỉ hưu thì ngoài lương hưu, ông còn được hưởng trợ cấp một lần, mức trợ cấp một lần quy định theo Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau:

2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu được tính theo các quy định nêu trên.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO