Mức đóng thấp và cao nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Minh Hương| 29/06/2022 19:00

Chị Thu Trang hỏi: Tôi là lao động tự do, thu nhập từ 8-10 triệu đồng/tháng, tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mỗi tháng đóng mức thấp nhất và cao nhất bao nhiêu?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

1. Người lao động quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng).

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Như vậy, với thu nhập từ 8 – 10 triệu đồng/tháng thì chị có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất và cao nhất theo quy định nêu trên.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mức đóng thấp và cao nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO