Thu hồi xe cũ nát: Nói dễ làm khó?

Thu hồi xe cũ nát: Nói dễ làm khó?

Việc thu hồi phương tiện giao thông cũ nát như một giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí xem ra là một giải pháp hợp lý, nhưng chưa thể hợp tình giai đoạn này, nhất là những quy định đi kèm theo đó.