mot cua lien thong

Đổi mới cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính
4 tháng trước Tin đối ngoại
Ngày 18/6, Văn phòng Chính phủ đã có Quyết định 381/QĐ-VPCP về việc ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính".
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO