“Trùm” móc túi trên xe buýt lãnh án

“Trùm” móc túi trên xe buýt lãnh án

Lợi dụng tình trạng người dân lên xe buýt không chú ý giữ tài sản, Quách Chinh Nhân cùng đồng bọn dàn cảnh chen lấn, che chắn cho nhau để móc túi chiếm đoạt tài sản.