Thứ Sáu, 05/03/2021, 23:46 (GMT+7) | Điểm tin:
Vì sao con người không mọc cánh?

Vì sao con người không mọc cánh?

Con người là động vật có xương sống, tức là cùng nhóm với cá, động vật lưỡng cư (như ếch, nhái chẳng hạn), bò sát, chim và thú có vú.