mỏ bạch hổ

Công nghệ thu gom, xử lý khí đồng hành nhằm đảm bảo an ninh năng lượng
Cụm công trình thu gom, xử lý, sử dụng khí do Tổng Giám đốc Vietsovpetro và 25 đồng tác giả thực hiện đã, đang làm lợi cho đất nước hàng nghìn tỷ đồng, có hiệu quả trong bảo vệ môi trường sinh thái.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO