Thứ Năm, 22/04/2021, 04:03 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Mẹ ưa nịnh nên mẹ khổ

    Vợ tôi lúc nào cũng than mệt vì phải phục dịch hai con gái. Thế nhưng chỉ cần chúng nịnh vài câu, là đâu lại vào đó.