Mẹ Teresa

Ngày 6/1 năm xưa: Kỳ bầu cử đầu tiên Quốc hội khóa I; Lễ Hiển linh (Epiphanie); Bạo loạn Điện Capitol; Mẹ Teresa đến Calcutta
Ngày 6/1/1946, tổng tuyển cử trong cả nước bầu đại biểu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (Quốc hội khóa I) đã thông qua Hiến pháp 1946.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO