Thứ Năm, 04/03/2021, 10:43 (GMT+7) | Điểm tin:
Xin má đừng làm cường nhân

Xin má đừng làm cường nhân

Má lại bệnh nữa rồi. Con đã nói hãy để con giúp má việc nhà, nhưng rồi má vẫn đợi lúc con đi học, lại ngồi dậy làm mọi thứ.