Thứ Hai, 01/03/2021, 15:01 (GMT+7) | Điểm tin:
Hai 'ông lớn' an ninh - tình báo của Anh

Hai 'ông lớn' an ninh - tình báo của Anh

Cục Mật vụ, tổ chức tiền thân của hệ thống an ninh, tình báo (AN-TB) Anh ra đời tháng 10/1909 với chức năng đấu tranh chống lại các hoạt động gián điệp của Đức.