Mật mã sự sống - Những điều diễn ra sau cái chết

Mật mã sự sống - Những điều diễn ra sau cái chết

Những câu hỏi lớn về tất cả những điều con người quan tâm về cuộc sống, cái chết và những gì diễn ra sau cái chết đã được 11 chuyên gia hàng đầu đưa ra những câu trả lời tốt nhất trong cuốn sách này.