Mọi điều bạn cần biết về miếng dán màn hình riêng tư

Mọi điều bạn cần biết về miếng dán màn hình riêng tư

Các tính năng bảo mật, chẳng hạn như mã hóa đầu cuối, xác thực 2 yếu tố và VPN tốt sẽ giúp thông tin của bạn được an toàn khi trực tuyến. Tuy nhiên, một thứ gì đó đơn giản hơn, chẳng hạn như những cái liếc nhìn vào màn hình, cũng có thể trở thành vấn đề riêng tư lớn nhất.