Những ứng dụng chống virus tốt nhất cho máy Mac

Những ứng dụng chống virus tốt nhất cho máy Mac

Những chiếc máy Mac không còn an toàn như chúng đã từng. Mặc dù người dùng là nhân tố quyết định giúp giữ an toàn khi trực tuyến nhưng ứng dụng chống virus sẽ là phòng tuyến đầu tiên cản bước các tác nhân độc hại.
35 phím tắt giúp xử lý văn bản như bay trên máy tính Mac

35 phím tắt giúp xử lý văn bản như bay trên máy tính Mac

Phím tắt có thể mang lại một hiệu quả to lớn đối với quy trình làm việc của bạn trên máy Mac. Chúng cho phép bạn hoàn thành các tác vụ đơn giản như chọn, sao chép, hay định dạng văn bản, mà không phải nhấc tay khỏi bàn phím.