luu vuc song

Chất lượng nước các lưu vực sông miền Bắc: Đảm bảo mục đích cấp nước sinh hoạt
2 tháng trước Môi trường
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã triển khai 5 đợt quan trắc môi trường nước trên 5 lưu vực sông (LVS): Cầu, Nhuệ - Đáy, Mã - Chu, Hồng - Thái Bình và LVS Lam, sông La). Kết quả cho thấy, chất lượng môi trường nước trên các LVS ở khu vực miền Bắc khá tốt.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn